Vyhledat Vyhledat
Zadejte název hledaného zboží
Kategorie
Informace

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetové prodejny vlaknadobetonu.cz

Prodávající:
Sklocement Beneš s. r. o.
Korunní 934/22
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 25865773, DIČ: CZ25865773
Peněžní ústav: Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2400403078/2010
Zápis v OR KOS Ostrava odd. C. vl. 23050

Kupující:
Kupující – objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně, telefonicky či osobně.

Práva a povinnosti prodávajícího:

 • Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším možném termínu.
 • Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak).
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Práva a povinnosti kupujícího:

 • Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

Objednání zboží:

 • Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tom případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy.
 • Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, a že s nimi souhlasí.
 • Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH 21%.

Dodací podmínky:

 • Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
 • Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo při osobním odběru v místě, které si dohodl s prodávajícím.
 • Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná.
 • Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí.
 • Kupující svým podpisem při převzetí zásilky potvrdí, že je zboží v pořádku a nepoškozené, případně při poškození obalu provede záznam v dokladech přepravce. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená je povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných nedostatcích e-mailem nebo telefonicky.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Způsoby úhrady:

 • Platba v hotovosti (na dobírku) při doručení zboží na požadované místo.
 • Platba předem bankovním převodem na základě zálohové faktury.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

 • Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. 596 620 750 nebo 777 744 663.